ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΟΥ:

Το αυτοκίνητό μου έχει πρώτη άδεια κυκλοφορίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000 Το αυτοκίνητό μου έχει πρώτη άδεια κυκλοφορίας από 1η Ιανουαρίου 2001 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 Το αυτοκίνητό μου έχει πρώτη άδεια κυκλοφορίας από 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Οκτωβρίου 2010 Το αυτοκίνητό μου έχει πρώτη άδεια κυκλοφορίας από 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά